Khám phá 409
15 ý tưởng để giảm tiếng ồn văn phòng
15 ý tưởng để giảm tiếng ồn văn phòng

Nếu bạn đang làm việc trong một văn phòng lớn, thì bạn biết rằng việc tập trung vào những người đang tán gẫu mọi lúc là gần như không thể

2 năm trước
Không gian làm việc có thể truyền cảm hứng cho nhân viên
Không gian làm việc có thể truyền cảm hứng cho nhân viên

Nâng cao tinh thần và sự gắn bó: Thời đại đã thay đổi đáng kể so với thời ông bà chúng ta còn tham gia thị trường việc làm

2 năm trước