Dự án - Vách ngăn SSA các dự án Vách ngăn SSA đã thi công tại Việt Nam và nước ngoài
Trường Học Hàn Quốc Quuận 7

Trường Học Hàn Quốc Quuận 7

vách ngăn văn phòng - 2020
CTY PECC 2

CTY PECC 2

vách ngăn văn phòng - 2020
CTY PLATREE

CTY PLATREE

vách ngăn văn phòng - 2020
SUNGWON MEDICAL

SUNGWON MEDICAL

vách ngăn văn phòng - 2018
Văn PhòngThiên Tú

Văn PhòngThiên Tú

vách ngăn văn phòng, vách ngăn di động - 2019
Nhà Văn Hoá Thanh Niên Đồng Tháp

Nhà Văn Hoá Thanh Niên Đồng Tháp

vách ngăn di động - 2018
Nhà máy Điện Quang

Nhà máy Điện Quang

vách ngăn di động, vách ngăn văn phòng - 2019
FWD Việt Nam

FWD Việt Nam

vách ngăn di động - 2019
Công ty VMC Hoàng Gia

Công ty VMC Hoàng Gia

vách ngăn di động - 2019
vách ngăn di động có cửa

vách ngăn di động có cửa

vách ngăn di động - 2019
Nhà hàng Long Gia

Nhà hàng Long Gia

vách ngăn di động - 2020
Logitem Bình Dương

Logitem Bình Dương

vách ngăn vệ sinh - 2020
Mường Thanh Nha Trang

Mường Thanh Nha Trang

vách ngăn di động - 2020
Ngân hàng LienvietPostBank

Ngân hàng LienvietPostBank

vách ngăn bàn làm việc - 2020
Nhà hàng Aqua Palace

Nhà hàng Aqua Palace

vách ngăn di động - 2020
Nhà máy Deneast Việt Nam

Nhà máy Deneast Việt Nam

vách ngăn xếp - 2020