cotton club

Cotton Club

  • Năm 2021
  • Địa điểm Long An
  • Hạng Mục vách ngăn văn phòng
  • Nhà máy may Đài Loan cần ngăn khu vực xưởng sản xuất với khu tiếp nhận tập trung đã sử dụng vách ngăn lửng dùng để ngăn lối đi và ngăn bàn, tạo phòng riêng