Nhà máy Deneast Việt Nam

  • Nhà Thầu Chính
  • Năm 2020
  • Địa điểm VSIP 2A
  • Hạng Mục vách ngăn xếp