deneast vietnam

Nhà máy Deneast Việt Nam

  • Địa điểm VSIP 2A
  • Hạng Mục vách ngăn xếp
  • Với việc cần phân chia không gian trong nhà máy SSA đã tư vấn giải pháp về vách ngăn xếp để phân chia không gian phòng ăn giúp ngăn lối đi và khu vực sản xuất