Trường Học FPT

  • Nhà Thầu Chính
  • Năm
  • Địa điểm HCM
  • Hạng Mục vách ngăn văn phòng