FWD Việt Nam

  • Nhà Thầu Chính Gi Contracting (GEE)
  • Năm 2019
  • Địa điểm Tp HCM
  • Hạng Mục vách ngăn di động