FWD Việt Nam

  • Nhà Thầu Gi Contracting (GEE)
  • Địa điểm HCM
  • Hạng Mục vách ngăn di động
  • SSA thi công hạng mục vách ngăn di động do GEE làm nhà thầu chính với các thiết kế mang vẻ đẹp độc đáo và ấn tượng