Hoàng Ngọc Resort

  • Nhà Thầu Chính
  • Năm 2020
  • Địa điểm Mũi Né
  • Hạng Mục vách ngăn di động