Ngân hàng LienvietPostBank


Mường Thanh Nha Trang
vách ngăn di động, 2020

Mường Thanh Nha Trang

FWD Việt Nam
vách ngăn di động, 2019

FWD Việt Nam

CTY PECC 2
vách ngăn văn phòng, 2020

CTY PECC 2

Trường Học Hàn Quốc Quuận 7
vách ngăn văn phòng, 2020

Trường Học Hàn Quốc Quuận 7