Logitem Bình Dương

  • Nhà Thầu Chính
  • Năm 2020
  • Địa điểm Bình Dương
  • Hạng Mục vách ngăn vệ sinh