Mường Thanh Nha Trang

  • Nhà Thầu Chính
  • Năm 2020
  • Địa điểm Nha Trang
  • Hạng Mục vách ngăn di động