Nhà hàng Long Gia

  • Nhà Thầu Chính
  • Năm 2020
  • Địa điểm Tp HCM
  • Hạng Mục vách ngăn di động