Nhà hàng Long Gia

  • Năm 2020
  • Địa điểm HCM
  • Hạng Mục vách ngăn di động
  • Với việc cần sự riêng tư cho không gian khu vực phòng ăn riêng, đã sử dụng vách ngăn di động để phân chia