Nhà Khách Đồng Tháp

  • Nhà Thầu Chính
  • Năm 2018
  • Địa điểm HCM
  • Hạng Mục vách ngăn di động