Nhà Văn Hoá Thanh Niên

  • Nhà Thầu Chính
  • Năm 2018
  • Địa điểm Đồng Tháp
  • Hạng Mục vách ngăn di động