nvcs

NVCS

  • Địa điểm HCM
  • Hạng Mục vách ngăn văn phòng
  • Là một công ty Luật hoạt động nhiều năm với diện tích văn phòng tương đối không rộng với số lượng nhân viên, cùng với tính chất công việc chủ đầu tư đã quyết định sử dụng vách ngăn bàn theo kiểu thiết kế không gian mở với mô hình bàn cở phổ biến được nhiều nhà thấu sử dụng giúp đối đa không gian bị không được sử dụng