pecc 2

PECC 2

  • Nhà Thầu
  • Năm 2020
  • Địa điểm HCM
  • Hạng Mục vách ngăn văn phòng
  • SSA bảo trì và cải tạo văn phòng bao gồm các hạng mục liên quan đến nội thất với toà nhà mới cùng với số lượng công nhân viên khá đông bài toán về chi phí cũng tăng cao