CTY PLATREE

  • Nhà Thầu Chính
  • Năm 2020
  • Địa điểm TP HCM
  • Hạng Mục vách ngăn văn phòng