platree

Công Ty Hàn Quốc Platree

  • Năm 2020
  • Địa điểm HCM
  • Hạng Mục vách ngăn văn phòng
  • Không gian văn phòng vừa phải công ty Hàn Quốc đã chọn sử dụng kính tạo nên sự và sang trong với các bàn làm việc được bố trí độc lập