Sungwon Medical

  • Nhà Thầu DONG GIA FURNITURE
  • Năm 2018
  • Địa điểm VSIP 2A, Bình Dương
  • Hạng Mục vách ngăn văn phòng
  • Là một công ty Hàn Quốc việc sử dụng vách ngăn cho không gian làm việc được nhà máy ưa chuộng và màu xám tro được dùng khá nhiều bởi các công ty Hàn Quốc