Trường Học Hàn Quốc

  • Nhà Thầu TOAN PHU FURNITURE
  • Năm 2020
  • Địa điểm Quận 7
  • Hạng Mục vách ngăn văn phòng
  • Giống các công ty Hàn Quốc trường học cũng ưu thích sử dụng vách ngăn bàn trong trường, vách ngăn được dùng tại hầu hết các phòng ban của trường học tại đây có khá nhiều hệ và các hãng khác nhau