TS-MIGHTYGEN

TS MIGHTYGEN

  • Năm 2019
  • Địa điểm HCM
  • Hạng Mục vách ngăn văn phòng
  • Việc bố trí lại không gian làm việc Công ty Hàn Quốc quyết định sủ dụng vách ngăn khung nhôm được ưu thích bởi các công ty Hàn, vách ngăn tại đây ngoài việc ngăn bàn thì còn được dùng để ngăn phòng và lối đi