vách ngăn di động có cửa


Nhà hàng Aqua Palace
vách ngăn di động, 2020

Nhà hàng Aqua Palace

Mường Thanh Nha Trang
vách ngăn di động, 2020

Mường Thanh Nha Trang

Công ty VMC Hoàng Gia
vách ngăn di động, 2019

Công ty VMC Hoàng Gia

Trường Học Hàn Quốc Quuận 7
vách ngăn văn phòng, 2020

Trường Học Hàn Quốc Quuận 7