CTY PECC 2


Logitem Bình Dương
vách ngăn vệ sinh, 2020

Logitem Bình Dương

Nhà máy Điện Quang
vách ngăn di động, vách ngăn văn phòng, 2019

Nhà máy Điện Quang

Văn PhòngThiên Tú
vách ngăn văn phòng, vách ngăn di động, 2019

Văn PhòngThiên Tú

Trường Học Hàn Quốc Quuận 7
vách ngăn văn phòng, 2020

Trường Học Hàn Quốc Quuận 7