CTY PECC 2


Nhà máy Deneast Việt Nam
vách ngăn xếp, 2020

Nhà máy Deneast Việt Nam

Logitem Bình Dương
vách ngăn vệ sinh, 2020

Logitem Bình Dương

Công ty VMC Hoàng Gia
vách ngăn di động, 2019

Công ty VMC Hoàng Gia

Nhà máy Điện Quang
vách ngăn di động, vách ngăn văn phòng, 2019

Nhà máy Điện Quang