CTY PLATREE


Nhà hàng Aqua Palace
vách ngăn di động, 2020

Nhà hàng Aqua Palace

SUNGWON MEDICAL
vách ngăn văn phòng, 2018

SUNGWON MEDICAL

CTY PLATREE
vách ngăn văn phòng, 2020

CTY PLATREE

CTY PECC 2
vách ngăn văn phòng, 2020

CTY PECC 2