SUNGWON MEDICAL


Ngân hàng LienvietPostBank
vách ngăn bàn làm việc, 2020

Ngân hàng LienvietPostBank

Nhà Văn Hoá Thanh Niên Đồng Tháp
vách ngăn di động, 2018

Nhà Văn Hoá Thanh Niên Đồng Tháp

CTY PECC 2
vách ngăn văn phòng, 2020

CTY PECC 2

Trường Học Hàn Quốc Quuận 7
vách ngăn văn phòng, 2020

Trường Học Hàn Quốc Quuận 7