Trường Học Hàn Quốc Quuận 7


Logitem Bình Dương
vách ngăn vệ sinh, 2020

Logitem Bình Dương

Công ty VMC Hoàng Gia
vách ngăn di động, 2019

Công ty VMC Hoàng Gia

SUNGWON MEDICAL
vách ngăn văn phòng, 2018

SUNGWON MEDICAL

Trường Học Hàn Quốc Quuận 7
vách ngăn văn phòng, 2020

Trường Học Hàn Quốc Quuận 7