Logitem Bình Dương


Nhà máy Deneast Việt Nam
vách ngăn xếp, 2020

Nhà máy Deneast Việt Nam

Nhà hàng Long Gia
vách ngăn di động, 2020

Nhà hàng Long Gia

Văn PhòngThiên Tú
vách ngăn văn phòng, vách ngăn di động, 2019

Văn PhòngThiên Tú

CTY PLATREE
vách ngăn văn phòng, 2020

CTY PLATREE