Công ty VMC Hoàng Gia

  • Nhà Thầu Chính
  • Năm 2019
  • Địa điểm Bình Dương
  • Hạng Mục vách ngăn di động